Економија

Јелена Бобичић Човић [ ртцг.ме ]

25. 03. 2023. 06:59   >>  12:13 1

ДРИНЧИЋ

Црногорском тржишту капитала предстоје бољи дани

Црногорском тржишту капитала предстоје бољи дани, сматра новоименовани предсједник Комисије за тржиште капитала Црне Горе (КТКЦГ) Жељко Дринчић.

Своја очекивања Дринчић базира на томе што је КТК претходних дана дало дозволу за рад новом инвестиционом друштву, док је у процедури давање сагласности за оснивање новог црногорског отвореног инвестиционог фонда, али и регистрација једног фонда из иностранства.

"Најаве које имамо кроз свакодневне контакте су позитивне и реакције инвеститора на све оно што се ради у Комисији такође тако да и наредном периоду можемо очекивати нова инвестициона друштва али и нове фондове што би било значајно са аспекта даљег развоја тржиста капитала. Уз све горе наведено уз рјешавање нагомиланих проблема из прошлости, јаче контроле и санкционисање свих оних који не раде по закону, усаглашавање регулаторних оквира са ЕУ, активну улогу државе поготово у сегменту институција на тржишту тј. берзе и Централног клириншког депозитарног друштва (ЦКДД), сигуран сам да тржиште капитала чекају неки ведрији и бољи дани", казао је Дринчић за Портал РТЦГ.

Подсјећамо, Скупштина Црне Горе 29. децембра 2022. године именовала је нови сазив Комисије за тржиште капитала Црне Горе.

Новоименовани предсједник комисије Жељко Дринчић каже да је као неко ко је на тржишту капитала присутан више од 20 година, већ био упознат са стањем на тржишту али и са стањем у КТК. За Портал РТЦГ оцјењује да тржиште капитала посљедњих година карактерише низ нагомиланих проблема а као неке од њих наводи велику неликвидност и проблеме у фондовској индустрији.

С обзиром на то да је КТК по закону независно регулаторно тијело које се самофинансира, Дринчић наводи да је међу првим корацима новог сазива било смањење трошкова па су у том циљу, како је казао, продали и дио возног парка.

"Како је финансијски план за 2023. годину усвојен у октобру 2022. године, у том дијелу нијесмо имали велики простор за маневар, осим да га као таквог прихватимо, те да фокус усмјеримо на расходну страну. Већ у првим данима учињени су бројни кораци у циљу смањења разних трошкова, укључујући и продају дијела возног парка. Направљен је детаљан пресјек биланса стања с посебним аспектом на потраживања Комисије будући да смо утврдили да је један значајан дио, нажалост ненаплатив. Рад на наплати потраживања од дужника који су и даље активни на тржишту је донио позитивне резултате са аспекта ликвидности, а поменуте активности планирамо спроводити и даље", казао је Дринчић.

Констатоване су, каже, и неправилности код учесника на тржишту, код дијела инвестиционих друштава, али и у фондовској индустрији.

"Контроле свих учесника на тржишту капитала су реализоване у новембру и децембру 2022. године, тако да се нови сазив Комисије већ на првим сједницама упознао са резултатима контрола и констатовао читав низ мањих или већих недостатака за које је наложено отклањање, уз даљи надзор и перманентно праћење у складу са законском регулативом. Неправилности су констатоване и у дијелу инвестиционих друштава, али и у фондовској индустрији", казао је предсједник КТК.

Он оцјењује да фондови настали у масовној ваучерској приватизацији, осим њих неколико, функционишу у прилично отежаним условима.

"Данас у Црној Гори немамо ниједан пензиони фонд. Број инвестиционих друштава која тргују на домаћој берзи је значајно смањен", прецизирао је Дринчић.

Предсједник КТК наводи и да "Монтенегроберза" АД Подгорица функционише отежано те да њом управљају мањински акционари (од којих је највећи из иностранства), будући да је већинском власнику онемогућено остваривање власничких права усљед судских одлука о блокирању имовине.

"Претходни сазив Комисије је на једној од посљедњих сједница (децембар 2022. године) дао сагласност на нови Цјеновник и Правила 'Монтенегроберзе' АД Подгорица. Измјене ових аката су наишле на реакцију осталих учесника на тржишту капитала, првенствено емитената. Сама 'Монтенегроберза' је само пар мјесеци након усвајања тражила одређене измјене Правила. Садашњи сазив Комисије је препознао значај ове теме и активно прати примјену истих, као и потенцијалне ефекте које наведена акта могу имати на даљи развој тржишта, остављајући простор и за активнију улогу државе на остваривању заједничког циља – враћању повјерења у институције тржишта капитала", казао је Дринчић.

Он напомиње да је у претходном периоду Комисија израдила текстове закона који директно регулишу тржиште капитала и то: Закон о инвестиционим фондовима са јавном понудом, Закон о алтернативним инвестиционим фондовима и Закон о пензионим фондовима те покренула и измјене које се односе на Закон о тржишту капитала.

"Процедура око наведених закона је убрзана од јануара мјесеца ове године уз конкретнију сарадњу са надлежним министарствима и Секретаријатом за законодавство. У току је припрема апликација за пројекте финансиране од стране Европске уније који би дали додатан квалитет самим законским рјешењима. Комисија узима активно учешће у расправи у вези са измјенама Закона о привредним друштвима, а кроз сарадњу са Централном банком Црне Горе учествоваћемо и у изради Закона о дигиталној имовини. На овај начин покушавамо допринијети креирању модернијег и бољег регулаторног окружења за развој тржишта капитала", казао је Дринчић.

Напомиње и да је у веома кратком року направљен софтвер који обједињава све регистре које Комисија води у складу са законском легислативом и најављује да ће већ у наредним данима један дио регистара бити јавно доступан на wеб сајту Комисије.

Комисија је чланица Међународне организације комисија за хартије од вријендости (ИОСЦО) па Дринчић наводи да ће у наредном периоду појачати активности у дијелу међународне сарадње и то не само по питању законске регулативе, техничке и финансијске помоћи од стране Европске уније, већ ће, како је казао, уложити посебне напоре и у дијелу упознавања међународних партнера са свим активностима које Комисија спроводи како би тржиште капитала Црне Горе било што атрактивније за потенцијалне инвеститоре, фондове итд.

Истиче да је одлука Владе Црне Горе из 2022. године о куповини акција "Луке Бар" АД значајно допринијела повећању ликвидности на тржишту па га у том смислу охрабрују и остале најаве представника Владе о наставку активног учешћа државе на тржишту капитала. Поручује да ће томе допринос дати и Комисија обезбјеђујући висок ниво надзорне и регулаторне улоге.

Дринчић очекује да сарадња Министарства финансија Владе Црне Горе и Комисије за тржиште капитала, која је, како је казао, на обострано задовољство интензивирана у овој години, добије свој пуни смисао укључивањем и остала два субјекта тржишта - "Монтенегроберзе" и "ЦКДД-а" у фокус пажње.

Сматра да би све чешће помињана идеја о издавању дужничких хартија од вриједности на домаћем тржишту, како би се обезбиједили алтернативни модели финансирања потреба државе која је до сада била доминантно упућена једино на банкарски сектор, у условима здраве конкуренције по питању извора средстава обезбиједила већу ликвидност тржишта капитала и побољшан укупан инвестициони амбијент.

"Чињеница је да депозити у банкама значајно расту посљедњих неколико година, да су камате на депозите ниже него приноси на државне обвезнице и да се држава као таква задужује на међународном тржишту капитала. Све горе наведено даје јасан сигнал да уколико држава створи техничке, пореске и друге услове за враћање повјерења у тржиште капитала, може рачунати на могућност прикупљања новца путем домаћих обвезница. Најновији примјер за то јесте емисија домаћих обвезница Хрватске гдје је држава прикупила 1,8 милијарди еура умјесто првобитно планираних милијарду еура", наводи Дринчић за Портал РТЦГ.

Истиче да ће Комисија у овој и наредним годинама убрзано радити на предлагању нових и измјени постојећих закона и подзаконских аката који су у њиховој надлежности, на интензивној међународној сарадњи и прикупљању кноw-хоw из иностранства у циљу усклађивања са Европском унијом.

"Вршиће се детаљније и бројније контроле свих учесника на тржишту капитала са циљем да немамо само квантитет и статистику, већ и квалитет који ће улити повјерење домаћој и међународној јавности за улагање у Црну Гору. Посебну пажњу ћемо посветити у дијелу који се односи на привлачење нових учесника како у дијелу фондовске индустрије, инвестиционих друштава, тако и нових технологија првенствено кроз блокчејн (блоцкцхаин) и дигиталну имовину", казао је Дринчић.

Један од дефинисаних циљева Комисије јесте едукација учесника на тржишту капитала, али и грађана.

"У том смислу, Комисија ће у наредном периоду организовати радионице које се односе на едукацију тј. унапрјеђење финансијске писмености најмлађих, током марта и априла текуће године, а у октобру и новембру за средњошколце и студенте. Као и до сада, Комисија ради на одржавању обука и лиценцирању брокера, инвестиционих савјетника и инвестиционих менаџера инвестиционих фондова, с тим што планирамо иновирање и усклађивање поменутог процеса у складу са модерним токовима. Приступање Европској унији захтијева активну улогу свих сегмената друштва, па тако и Комисија узима значајно учешће у раду на затварању поглавља 2 (Слобода кретања радника), поглавља 4 (Слобода кретања капитала), поглавља 6 (Право привредних друштава), поглавља 9 (Финансијске услуге) и поглавља 17 (Економска и монетарна политика). У посљедње вријеме поједине институције спроводе одређене активности које се односе на едукацију у вези са корпоративним управљањем. Сматрам да је Комисија за тржиште капитала кровна институција чија је обавеза да се бави поменутим питањима што ће у блиској будућности и радити у сарадњи са министарствима, Универзитетом Црне Горе итд. У прилог томе иде и чињеница да је Европска унија препознала Комисију као тијело које је задужено за регулацију из те области", казао је Дринчић.

Напомиње и да је Комисија у новом сазиву отворена за сарадњу са свим тренутним и потенцијалним учесницима на тржишту, о чему, како је казао, свједоче бројни успостављени контакти, али и одржани састанци са државним органима, емитентима, удружењима мањинских акционара, инвестиционим друштвима и друштвима за управљање инвестиционим фондовима.

"Настојаћемо да допринесемо очувању стабилности домаћег финансијског система у складу са законским овлашћењима Комисије", закључио је Дринчић.

Пратите нас на

Коментари 1

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије