Ime Telefon Faks e-mail
DIREKTOR RCG +382 20 244-531    direktor-radija@rtcg.me
KUP RCG +382 20 244-657    
UREDNICI DESK-a RCG +382 20 224-403    
UREDNIK RADIJA 98 +382 20 225-264    
DESK RCG - ŠIHTA +382 20 225-679  +382 20 225-640  
REDAKCIJA ZA KULTURU RCG +382 20 224-457    
SPORTSKA REDAKCIJA RCG +382 20 225-270   radio.sport@rtcg.me
HRONIKA GL. GRADA  I DOPISNICI  RCG +382 20 225-770    
ORGANIZATORI +382 20 224-788   predrag.kadoic@gmail.com
MUZIČKI PROGRAM RCG +382 20 225-550   radio.muzika@rtcg.me
REDAKCIJA NA ALBANSKOM JEZIKU  RCG +382 20 225-169    

Pišite nam