Подаци и информације објављене на овом порталу могу се користити искључиво у личне и некомерцијалне сврхе. Забрањено је свако модификовање, копирање, штампатње, јавно приказивање и репродуковање, дистрибуирање или на други начин јавно објављивање информација са овог портала у комерцијалне сврхе, без писане сагласности "РТЦГ-а". Ниједан дио портала се не смије користити у незаконите сврхе, нити за њихово промовисање. Корисници Портала не смију ни на који начин објављене информације користити у сврхе изазивања расне, вјерске и националне мржње и нетрпељивости или их користити у било којем контексту који садржи вулгарности и позиве на насиље. Забрањено је свјесно објављивање, слање и размјена садржаја који садрже вирусе или сличне програме направљене у сврху уништавања или ограничавања рада било којег компјутерског софтвера и хардвера. Забрањено је објављивање и размјена садржаја који крше важеће домаће и међународне прописе. Све садржаје портала "ртцг.ме" посјетилац користи на сопствену одговорност. Портал не сноси одговорност за истинитост и квалитет садржаја рекламних порука. Портал може садржати линкове ка другим сајтовима, који су постављени у доброј намјери и као погодност за кориснике, те такве линкове портал ртцг.ме" не контролише, нити је одговоран за њихов садржај.