Омбудсман за права гледалаца и слушалаца независан је институт Радио Телевизије Црне Горе.

Бави се мишљењима, притужбама, питањима и сугестијама гледалаца, слушалаца, читалаца и корисника програмских садржаја јавне радио -телевизије. Омогућава да се креатори програма придржавају професионалних критеријума и стандарда, као и свих ширих регулаторних норми, које их обавезују да припреме квалитетан, професионалан, непристрасан и професионалан програм. Омбудсман је савезник јавности и ђелује као мост између јавности и јавне институције, па тежи јавности и транспарентности у раду институције, посредује и покреће интерне расправе. На основу притужби гледалаца, слушалаца, читалаца и корисника, или самоиницијативно, предлаже отклањање могућих неправилности и предлаже мјере за побољшање ситуације.

 

Циљ активности Омбудсмана је пружање квалитетних услуга и програма РТЦГ, а начела његовог рада су независност, непристрасност, повјерљивост, кредибилитет и приступачност.

Иако Омбудсман првенствено штити интересе јавности, он штити и интересе новинара, других креатора садржаја и пружалаца услуга аргументујући против напада, увреда и неоснованих критика.

 

Именовање Омбудсмана дефинисано је Законом о Јавном емитеру.

Надлежности Омбудсмана одређене су Статутом РТЦГ.

Омбудсман за права гледалаца и слушалаца, Данијела Поповић.

 

 

КОНТАКТ:

 

Омбудсман  РТЦГ (за права гледалаца и слушалаца)

Булевар Револуције, 11

81000 Подгорица

 

Е-маил: омбудсман@ртцг.ме