Основна тема
Црно/бијела тема
Инверзна тема

Подешавaња

Умањи / Увећај

Изаберите тему

Основна тема
Црно/бијела тема
Инверзна тема

Svijet

A.B. [ Politika.rs ]

13. 02. 2024. 10:30 >> 10:45
Čitaj mi:

POSJETA ODLOŽENA ZBOG IZBORA

Pu­tin kod Er­do­ga­na na proljeće

Po­sje­ta ruskog lidera Vla­di­mi­ra Pu­ti­na An­ka­ri, ko­ja je bi­la na­ja­vlje­na za ovu sed­mi­cu, od­lo­že­na je za po­slije pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra u Ru­si­ji, od­no­sno Tur­skoj, ko­ji se odr­ža­va­ju slje­de­ćeg mje­se­ca.

Taj do­ga­đaj od pr­vog da­na za­o­ku­plja ve­li­ku pa­žnju me­đu­na­rod­ne jav­no­sti po­što to tre­ba da bu­de, kad se re­a­li­zu­je, pr­va po­sje­ta še­fa ru­ske dr­ža­ve jed­noj ze­mlji NA­TO-a od po­čet­ka voj­ne in­ter­ven­ci­je Kre­mlja u Ukra­ji­ni, dvije go­di­ne po iz­bi­ja­nju tog ra­ta.

Ka­ko se sa­zna­je u di­plo­mat­skim kru­go­vi­ma u An­ka­ri i Mo­skvi, po­sje­ta će bi­ti re­a­li­zo­va­na „kra­jem apri­la ili po­čet­kom ma­ja”.

I po­red od­la­ga­nja, pri­pre­me se „in­te­ziv­no na­sta­vlja­ju”, ali da­tum po­se­te „tek tre­ba da se usa­gla­si”, sa­zna­ju tur­ski no­vi­na­ri.

Od­la­ga­nje po­sje­te ni­je slu­čaj­no. U Ru­si­ji se 17. mar­ta odr­ža­va­ju pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri na ko­ji­ma će, pre­ma mno­gim pro­ce­na­ma, Pu­tin do­bi­ti no­vi man­dat. U Tur­skoj po­sled­njeg da­na idu­ćeg mje­se­ca odr­ža­va­ju se lo­kal­ni iz­bo­ri ko­ji­ma se u An­ka­ri pri­da­je ne­u­o­bi­ča­je­no ve­li­ka zna­čaj.

To se mo­glo oče­ki­va­ti po­što je Er­do­ga­no­va Par­ti­ja prav­de i raz­vo­ja po­slije dvije de­ce­ni­je pr­vi put prije če­ti­ri go­di­ne iz­gu­bi­la čel­ne po­zi­ci­je u tri naj­ve­ća gra­da u ze­mlji: Is­tan­bu­lu, An­ka­ri i Iz­mi­ru.

On pri­zna­je da mu je po­seb­no te­ško pao po­raz u gra­du na Bos­fo­ru, u ko­me je on od­ra­stao i kao naj­mla­đi gra­do­na­čel­nik za­po­čeo van­se­rij­sku po­li­tič­ku ka­ri­je­ru.

Pred­iz­bor­na kam­pa­nja u Tur­skoj je ve­o­ma na­pe­ta. To po­tvr­đu­je oru­ža­ni na­pad na je­dan pred­iz­bor­ni skup Er­do­ga­no­ve stran­ke u Is­tan­bu­lu, u ko­me je ra­nje­no jed­no li­ce. To je bio je­dan od ne­ko­li­ko eks­tre­mi­stič­kih ata­ka u po­sljed­nje vrije­me.

„Mi ne­će­mo do­zvo­li­ti ni po ko­ju cije­nu da ne­ko uvu­če Tur­sku u at­mos­fe­ru ne­sta­bil­no­sti, mi će­mo se ener­gič­no ob­ra­ču­na­ti sa eks­tre­mi­sti­ma”, po­ru­ču­je Er­do­gan.

Ka­ko se na­ja­vlju­je, to­kom po­sje­te, či­ji da­tum tek tre­ba da se usa­gla­si, na sto­lu će se na­ći mno­gi pro­ble­mi: otva­ra­nje mi­rov­nih pre­go­vo­ra Ki­je­va i Mo­skve, oži­vlja­va­nje do­go­vo­ra o iz­vo­zu ukra­jin­skog ži­ta pre­ko Cr­nog mo­ra ko­ji je blo­ki­ra­la Ru­si­ja i iz­grad­nja obje­ka­ta za tran­sport ru­skog ga­sa ka za­pad­noj Evro­pi.

Tu je i si­tu­a­ci­ja u Ga­zi i Si­ri­ji, gdje dvije ze­mlje ima­ju svo­je voj­ni­ke i od do­la­ska „arap­skog pro­lje­ća”, a po­dr­ža­va­ju su­prot­sta­vlje­ne stra­ne.

Пратите нас на

Коментари0

Остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГВише
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара. Мање

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије

Најчитаније