Приликом регистрације корисника за коментарисање на Порталу РТЦГ, потребно је да доставите е-маил адресу.

Те адресе не уступају се трећим лицима ни под којим условима.

Свим корисницима који буду послали фото и видео материјал, загарантована је анонимност.