Boris Raonić, Generalni direktor RTCG

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, tokom studija je bio jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je kao novinar do 1999., a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru.

Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, a bio je i producent nekoliko dokumentarnih filmova.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Savjeta Agencije za elektronske medije, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja.

Član je brojnih međunarodnih mreža iz oblasti političke kulture, ljudskih prava i liderstva. Bio je direktor Škole političkih studija.

Boris je i međunarodni instruktor skijanja, a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin. 

 

 Milan Knežević, direktor TVCG

Rođen u Pljevljima 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Radio u prosvjeti od 1990. do 1992. godine, potom u privredi do 1995, a od 1995. do 1999. novinar u Informativnom centru Pljevlja. U periodu 1999-2002. direktor Informativnog centra Pljevlja, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju glavnog i odgovornog urednika “Pljevaljskih novina”.

Od 2006. do 2015. godine direktor Javnog radio difuznog servisa/Lokalnog javnog emitera Radio televizije Pljevlja. Od 2015. do juna 2021. godine urednik Redakcije dokumentarnog programa Radio televizije Pljevlja.

Boravio na raznim stručnim seminarima i novinarskim kursevima, između ostalog i u SAD na seminaru “Izvještavanje iz sudova”, u organizaciji “Glasa Amerike” (2005. godine).

Do stupanja na dužnost direktora Radija Crne Gore radio kao stručni saradnik u Službi za korporativne komunikacije Rudnika Uglja AD Pljevlja.

Oženjen, otac troje djece. 

 

Vuk Perović, V.d. direktora Radija Crne Gore 

Rođen 1976. u Nikšiću, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu. Novinarstvom počeo da se bavi tokom studija kada je pisao za crnogorske štampane medije i ujedno bio dopisnik novinske agencije MINA iz Beograda. Radio i u novinskoj agenciji BETA iz Beograda. Tokom karijere sarađivao sa brojnim medijskim kućama iz zemlje i regiona. U Televiziji Crne Gore bio urednik filmskog i serijskog programa, autor emisije o filmu, kao i urednik II programa. Član udruženja FIPRESCI (Međunarodno udruženje filmskih kritičara) i FEDEORA (Federacija filmskih kritičara Evrope i Mediterana). Član žirija na više filmskih i televizijskih festivala.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bojana Čađenović, direktorica Online medija

Rođena je u Bijelom Polju 1990. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju “Miloje Dobrašinović”. Diplomirana pravnica.

Od 2013. do 2021. godine radila je kao novinar, reporter u jutarnjem programu Televizije Crne Gore, Hronici Podgorice i informativnom programu.

Bila je honorarni saradnik u više časopisa, marketinških i osiguravajućih kuća. Prošla je više obuka za rad u online medijima.

Od 2021. do 2023. godine bila je urednica parlamentarnog programa u RTCG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goran Rakočević, pomoćnik generalnog direktora za korporativne poslove

Rođen 1983. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kolašinu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2006. godine.

U periodu april 2007.- april 2008. obavio pripravnički staž u Poreskoj upravi Crne Gore, u filijali u Kolašinu.

Od avgusta 2008. godine do decembra 2014. godine zaposlen u Fabrici vode Lipovo iz Kolašina, gdje je pokrivao funkcije rukovodioca službe za finansije i administraciju i izvršnog direktora.

Radni staž od decembra 2014. godine pa do septembra 2018. godine nastavio u Opštini Kolašin, na poziciji sekretara Sekretarijata za finansije i imovinu.

Od jula 2020. godine pa do septembra 2021. godine obavljao poslove izvršnog direktora u OUR SFRJ iz Kolašina.

Od septembra 2021. godine zaposlen u RTCG gdje je radio na poslovima analitičara u kabinetu i rukovodioca službe finansija. Trenutno obavlja poslove pomoćnika direktora za korporativne poslove.

Oženjen, otac troje djece

  

 

Mitar Rakčević, pomoćnik generalnog direktora za koordinaciju programa

Rođen 07.02.1976. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju "Slobodan Škerović". Završio menadžment u Beogradu. Novinarstvom se počeo baviti od 1999. godine kao honorarni saradnik u više listova, a od 2002. godine novinar u dnevnoj novini Dan. Od 2020. godine obavljao je funkciju glavnog urednika Dana. Autor je više desetina istraživačkih tekstova, koautor nekoliko dokumentarnih filmova.
Dobitnik je prve literarne nagrade u Ohridu, Sjevernoj Makedoniji, prve godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije i Crne Gore, nagrade za istraživanje iz oblasti ljudskih prava koju dodjeljuje Centar za građansko obrazovanje (CGO). Radio više projekata iz oblasti novinarstva uz podršku ambasada Norvreške i Danske. Pohađao Školu demokratskog rukovođenja, prošao obuku trenera novinara istraživača u Vašingtonu i Knodžvilu na američkom Univerzitetu Tenesi u organizaciji Ambasade SAD-a. Koautor knjige prevoda sa Bugarskog jezika "Odjeci Trnovskih zvona", zastupljen u Sveslovenskom glasniku i jedan od saradnika u izradi knjige "Mafija ne prašta".

 

  

Dejan Vujović, pomoćnik generalnog direktora za tehniku

Dejan Vujović, spec.art. TV produkcija, rođen 1981. u Cetinju. Osnovnu školu i gimanziju završio u Budvi. Diplomirao TV produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju. Osvajač prvog mjesta na nacionalnom takmičenju automatike i robotike, nagrada za najboljeg studenta Fakulteta dramskih umjetnosti, stipendista Univerziteta Crne Gore, nagrada Prijestonice „13. novembar“.

Od 1998. do 2001. radio na različitim tehničko-produkcionim poslovima u J.P. TV Budva, nakon čega je angažovan od strane Televizije IN. Od 2005. godine u istoj kompaniji obavljao poslove tehničkog direktora. Funkciju Rukovodioca sektora tehnike u  J.P. Radio i Televizija Crna Gora preuzeo u novembru 2011. U RTCG obavljao i poslove Savjetnika Generalnog direktora RTCG za unaprjeđenje organizacionih poslova, poslovni razvoj i strateške projekte. Dobitnik nagrade za tehničko-tehnološka zanimanja RTCG.

Trenutno obavlja poslove na radnom mjestu Pomoćnika Generalnog direktora za tehnologiju.

Učestvovao u integraciji više televizijskih kanala i mreža na Balkanu, integrisao tehnička i produkciona rješenja, kao i selekciju i obučavanje kadra u više TV stanica na Balkanu, angažovan kao konsultant vise globalnih TV mreža u Evropi i Bliskom Istoku. Već 20 godina aktivni učesnik najznačajnijih nacionalnih i međunarodnih konferencija i projekata iz oblasti medija i tehnologije.