Boris Raonić, Generalni direktor RTCG

Boris Raonić je iz Podgorice. Diplomirani pravnik, tokom studija je bio jedan od osnivača prvih NVO-a u Crnoj Gori. Radio je kao novinar do 1999., a od 2000. godine započinje svoj angažman u civilnom sektoru.

Autor je brojnih tekstova iz oblasti dijaloga, tolerancije, političke kulture i rješavanja sporova, a bio je i producent nekoliko dokumentarnih filmova.

Bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracija, rukovodećih organa nekoliko NVO-a, Savjeta Agencije za elektronske medije, Skupštinskog Odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, Etičkog odbora Uprave policije i više radnih grupa za izradu zakonskih rješenja.

Član je brojnih međunarodnih mreža iz oblasti političke kulture, ljudskih prava i liderstva.

Direktor je Škole političkih studija.

Boris je i međunarodni instruktor skijanja, a hobi su mu planinski biciklizam, košarka i fudbal.

Oženjen je Milenom, otac Teodorin, Nikolin i Andrijin.

 

Marija Tomašević, direktorica TVCG

Rodjena je u Mojkovcu 1970. godine. Završila je Agronomski fakultet.

Od 1996. do 2006. godine radila je u Televiziji Crne Gore, a nakon toga  kao urednica informativnog programa u Atlas TV, Pro TV i In TV.

U vrijeme Vlade izbornog povjerenja, kao nestranačka ličnost bila je pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije.  U jednom periodu bavila se i privatnim poslom, a od decembra 2020. godine ponovo je u televizijskom novinarstvu.

Prije nego je izabrana na mjesto direktorice TVCG bila je izvršna direktorica Prve TV CG.

 

 Milan Knežević, direktor RCG

Rođen u Pljevljima 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Radio u prosvjeti od 1990. do 1992. godine, potom u privredi do 1995, a od 1995. do 1999. novinar u Informativnom centru Pljevlja. U periodu 1999-2002. direktor Informativnog centra Pljevlja, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju glavnog i odgovornog urednika “Pljevaljskih novina”.

Od 2006. do 2015. godine direktor Javnog radio difuznog servisa/Lokalnog javnog emitera Radio televizije Pljevlja. Od 2015. do juna 2021. godine urednik Redakcije dokumentarnog programa Radio televizije Pljevlja.

Boravio na raznim stručnim seminarima i novinarskim kursevima, između ostalog i u SAD na seminaru “Izvještavanje iz sudova”, u organizaciji “Glasa Amerike” (2005. godine).

Do stupanja na dužnost direktora Radija Crne Gore radio kao stručni saradnik u Službi za korporativne komunikacije Rudnika Uglja AD Pljevlja.

Oženjen, otac troje djece.