Lokalni izbori

Da li bi sve lokalne izbore trebalo održati u jednom danu?

Резултати