Lokalni izbori

Da li bi sve lokalne izbore trebalo održati u jednom danu?

Da  66.8%

66.79694285217995%

Ne  8.8%

8.771929824561402%

Ne znam  24.4%

24.431127323258643%

Укупно гласова: 11514