Zakon o strancima

Da li će Zakon o strancima smanjiti nezaposlenost u Crnoj Gori?

Резултати