Zakon o strancima

Da li će Zakon o strancima smanjiti nezaposlenost u Crnoj Gori?

Da  65.0%

65.04065040650406%

Ne  35.0%

34.959349593495936%

Укупно гласова: 615