Политика

20. 11. 2023. 22:40   >>  12:26 5

СПАЈИЋ ПОТПИСАО, ЧЕКА СЕ ДПС

Прочитајте шта пише у Споразуму о попису

Споразум о условима за одржавање пописа становништва, домаћинства и станова потписао је вечерас премијер Милојко Спајић, а очекује се да то сјутра уради Демократска партија социјалиста (ДПС). Портал РТЦГ ексклузивно објављује садржај Споразума, којим се детаљније прецизирају услови за одржавање пописа.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА:

У намјери да предано јачамо темеље наше демократије, овим Споразумом детаљније се прецизирају услови за одржавање Пописа становништва, домаћинстава и станова.

1) Начин одржавања пописа који ће гарантовати добијање релевантних и прецизних података признатих од стране свих релевантних субјеката у Црној Гори

➤ Проширивање пописних комисија са два нова члана опозиције и једним чланом вијећа мање бројних народа у градовима у којима су заступљени. Проширење урадити сходно члану 15 Закона о попису, што подразумијева да предсједници Комисија у складу са постигнутим договором предлажу проширење пописних комисија директору Управе за статистику.

► За пописиваче и инструкторе да се распише нови јавни позиви који ће поред општих услова, за припаднике ромске популације садржати мјеру афирмативне акције у виду 3 степена нивоа образовања. То ће подразумијевати могућност новог пријављивања и учешће по договореном
паритету који ће бити прециран Споразумом о условима за одржавање пописа, по моделу како је то рађено 2011. године.

► Законско регулисање питања израде софтвера за провјеру података прикупљених током процеса пописа становниства. Такође, законски нормирати формирање комисије на чијем челу би се налазио представник опозиције, а чији би задатак био припрема спецификације за расписивање јавног позива за израду софтверског рјесшња за провјеру података и чији би задатак био праћење имплементације самог софтвера за провјеру података. Додатно, реномирана ИТ компанија из земље ЕУ би била задужена за ревизију кода софтвера за провјеру података.

► Обавеза омогућавања парламентарног надзора кроз формирање скупстинског одбора на паритетној основи између власти и опозиције са копредсједавајуцим начином предсједавања наведеним Одбором. У раду скуштинског одбора учествује и представник вијећа мање бројних
народа.

2) Контрола уноса података

Контрола има за циљ да провјери на бази узорка, да ли се одговори на питања о националној
односно етничкој припадности, вјери, матерњем језику и језику којим лице уобичајено говори уносе у базу, онако како је написано у упитнику за лице (П1). Са тим у вези утврђује се сет правила рада на контроли уноса података за питања из Упитника за лице: 10, 11, 12 и 13.

а) Мјесто и период вршења контроле:

Контрола ће се радити у просторијама Управе за статистику током уноса и контроле података.

б) Узорак:

Контрола ће се радити на репрезентативном узорку највише 5% пописних кругова на нивоу Црне Горе. При томе ће се дефинисати тачан број пописних кругова на нивоу општине (до 5% пописних кругова на нивоу општине). Одабир пописних кругова на нивоу општине био би случајан. У прилогу 1 овог споразума дат је укупан број пописних кругова по општинама.

ц) Контигент над којим се врши контрола:

Контрола се врши за унешене пописне кругове и то након што је завршен унос и контрола за  тај пописни круг.

д) Тим за контролу:

Формирати тим који ће радити на контроли уноса података.

Тим се састоји од најмање 3 члана при чему је један од чланова представник Управе за статистику који једини има приступ индивидуалним подацима и увид у Упитник за лице (П1). Други члан тима је представник политичке партије. Трећи члан тима је представник вијећа мање бројних народа. Лице кога номинује политичка пратија и вијеће мање бројних народа потписује изјаву о поштовању принципа повјерљивости. Тим је дужан да се придржава и да поштује начела Закона о званичној статистици и статистичком систему, Закона о заштити података о личности и Закона о попису.

Током рада у просторијама гдје се врши контрола, чланови тима су дужни да се придржавају општих правила у складу са интерним упутствима Управе за статистику.

е) Начин рада по члановима тима:

➤ Контрола се ради на компјутеру који је обезбиједила Управа за статистику на коме је инсталирана апликација за контролу уноса. Апликација за контролу не омогућава идентификацију податка који се контролише у односу на име и презима, као ни матични број; Није дозвољено записивање ни изводјење резултата на основу обиљежља која су предмет контроле;

➤ Контрола се ради на узорку материјала који је складиштен као завршен;

Нема циљаног избора пописних кругова који се контролишу, већ њихов избор врши се случајним одабиром, а на материјалу који је унешен и складиштен од стране Управе за статистику као завршен;

Члан тима Управе за статистику ће достављати представнику политицке партије списак завршених, складиштених пописних кругова који су предмет дневног узорка за контролу, како би се обезбиједила евиденција списка понуђених као и списка исконтролисаних пописних кругова;

➤ Контрола се односи на тачност унесених одговора на питања из упитника за лице: 10, 11, 12 и 13

➤ Контрола се врши на начин што представник Управе за статистику чита одговоре на питања 10, 11, 12 и 13 са изабраног упитника за лице, а представник политичке партије и вијећа мање бројних народа провјерава тачност уноса у бази. Представник Управе за статистику нема увид у електронску базу, а представник политичке партије и вијећа мање бројних народа нема увид у упитник за лице. Уколико дође до неслагања, провјерава се број упитника за лице и редни број цлана домаћинства. Приликом наведеног упоређивања представник Управе за статистику ће физички заштитити дио упитника за лице на којем се налазе индивидуални подаци:

На крају контроле израђује се записник са налазима контроле који потписују оба члана тима.  Један примјерак остаје Управи за статистику, један представнику политичке партије и један представнику вијећа мање бројних народа;

Тачно унесеним одговором се сматра сваки одговор који је унесен као што пише у упитнику, као и одговор који садржи граматичку или словну грешку, а да при том није промјењена суштина одговора;

➤ Нетачним одговором се сматра онај којем је приликом уноса промјењена суштина (1) умјесто националности која пише унесена је потпуно другачија; (2) није уписан наставак националности случајевима када је испитаник дао одговор да има дуплу националност нпр. ,,XXXX одређеног пројекла или „XXXX - XXXX“. У случају да је одговор унесен на начин да садржи само прву одредницу уписане националности, сматра се нетачним;

3) Забрана утицаја политичких партија током спровођења пописа

Политичке партије се обавезују да неће ни на један начин водити предпописне кампање и на тај начин утицати на резултате пописа. Једина дозвољена кампања је она коју спроводи Управа за статистику сходно члану 13 тачка 7 Закона о попису којом је дефинисано да: Управа за статистику координира и спроводи јавну кампању пописа која обезбјеђује: потпуно, тачно и правовремено обавјештавање становништва о значају и циљевима пописа, начину и времену његовог спровођења, о правима и обавезама лица обухваћених пописом, начину извршавања обавеза у попису и заштити података.

Политичке партије се обавезују да сходно демократским принципима и слободној вољи грађана поштују слободно изражену вољу.

4) Ручно бројање података о националности, вјери и језику као контролном механизму провјере рада софтвера на репрезентативном узорку

Уважавајући значај Пописа становништва, као и масовност акције за чију реализацију је потребна шира друштвена подршка, уводи се додатна контрола ручног бројања података о националности, вјери и језику као контролном механизму провјере рада софтвера на репрезентативном узорку уз строго поштовање два најзначајна принципа рада званичне статистике: професионална независност и заштита индивидуалних података.

Са тим у вези утврђује се сет правила рада на ручној контроли података о националности, вјери и језику.

ф) Мјесто и период вршења контроле:

Контрола ће се радити у просторијама Управе за статистику након завршеног уноса и контроле података, а најкасније до објављивања резултата пописа.

г) Узорак:

Контрола ће се радити на случајном узорку од 3% грађана који су учествовали у попису.

х) Тим за контролу:

Формирати тим који ће радити на ручном пребројавању.

Тим се састоји од најмање 6 чланова при чему је један од чланова представник Управе за статистику који једини има приступ индивидуалним подацима и увид у Упитник за лице (П1).

Остали чланови су представници политичких партија и вијећа мање бројних народа. Лице које номинује политичка пратија и вијећа мање бројних народа потписује изјаву о поштовању принципа повјерљивости.

Тим је дужан да се придржава и да поштује начела Закона о званичној статистици и статистичком систему, Закона о заштити података о личности и Закона о попису. Током рада у просторијама гдје се врши контрола, чланови тима су дужни да се придржавају општих правила у складу са интерним упутствима Управе за статистику.

и) Начин рада по члановима тима:

Уз присуство искључиво свих чланова тима, представник Управе за статистику доноси одабрани пописни круг (тврда фасцикла са попуњеним пописним материјалом за тај пописни круг).

Представник Управе за статистику увидом у Упитник за лице (П1) чита одговоре на питања број:10,11,12,13.

Остали чланови уносе информације које чита представник Управе за статистику у књигу сачињену од табела чији је примјер саставни дио споразума (прилог 2). Сваки од представника задужен је за књигу која се односи на једно од четири питања за које се спроводи контрола.

Након завршеног читања свих Упитника за лице за један пописни круг, изводи се збир по одговорима назначеним у табелама.

Пратите нас на

Коментари 5

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије

Најчитаније