Основна тема
Црно/бијела тема
Инверзна тема

Подешавaња

Умањи / Увећај

Изаберите тему

Основна тема
Црно/бијела тема
Инверзна тема

Politika

[ M.V. ]

13. 10. 2023. 07:00 >> 12:36
9

PREGOVORI

Usaglašeni principi, opcija i rekonstrukcija vlade

Nešto više od dva mjeseca od početka pregovora o 44. Vladi Crne Gore, nakon niza sastanka sa predstavnicima koalicije "Za budućnost Crne Gore", Demokratske Crne Gore, SNP-a i Albanskog foruma u Podgorici, mandatar Milojko Spajić saopštio je da je obezbijedio podršku “veće većine nego što je očekivano”. U međuvremenu, načelno su usaglašena dva sporazuma - o političkim principima i podjeli resora.

Spajić je, poslije razgovora sa predstavnicima tih lista, novinarima prije nekoliko noći rekao da su “odredili dinamiku sledećih koraka i rade na kreiranju sporazuma".

U međuvremenu, koalicija "Za budućnost Crne Gore" saopštila je da je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kandidat za predsjednika Skupštine Crne Gore, javlja Radio Crne Gore.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin rekao je da ne vidi zašto bi se neko protivio kandidaturi Mandića za predsjednika parlamenta. 

"To i pripada koaliciji "Za budućnost Crne Gore", a ta koalicija će suvereno odlučiti ko će to biti, da li će biti Andrija Mandić ili neko iz te koalicije, to je već unutrašnja stvar koalicije ZBCG", kazao je Dobričanin.

On je naglasio da podjela ministarstava još nije konačna.

"To još do detalja nije ispregovarano i to će se u narednim danima, vrlo brzo, finalizovati. Nadamo se da ćemo imati novu vladu do kraja ovog mjeseca ili već početkom novembra", naveo je Dobričanin.

Ono što je u nacrtu sporazuma posebno zanimljivo jeste da je usaglašena i rekonstrukcija Vlade koja podrazumijeva da politički subjekti Nova srpska demokratija i DNP predlože kandidate za članove Vlade. Misli se na potpredsjednika Vlade za infrastrukturu sa resorom ministarstva saobraćaja, ministra prosvjete, ministra turizma i ministra prostornog planiranja i urbanizma.

Portal RTCG objavio je sinoć sporazum o formiranju nove, 44. vlade. Autentičnost dokumenta potvrđena nam je u Evropi sad, ali i drugim partijama koje pregovaraju o formiranju nove vlasti.

Polazeći od suverene volje naroda Crne Gore, koja je jasno artikulisana na parlamentarnim izborima 11. juna 2023. godine, 

U želji da se postigne široki politički konsenzus koji će omogućiti formiranje stabilne i kompetentne Vlade, spremne da se suoči sa ključnim izazovima od značaja za dalji razvoj Crne Gore, 

Afirimišući spoljnopolitičke težnje naše države kao osnovne smjernice budućeg djelovanja Vlade i parlamenta, 

Uvažavajući potrebu da se preduzmu neophodne ekonomske reforme u cilju unaprjeđenja životnog standarda svih građana Crne Gore,

Potvrđujući naše ubjeđenje u ispravnost i isplativost stremljenja ka prosperitetu, stabilnosti, održivom razvoju i univerzalnim vrijednostim čovječanstva,

Imajući u vidu da se u središtu našeg političkog djelovanja nalazi zalaganje za vladavinu prava, jednakost i ravnopravnost građana, socijalnu pravdu, društvenu solidarnost i toleranciju, 

Odlučni u namjeri da demokratizujemo crnogorsko društvo, vodeći snažnu političku i pravnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima,

Suprostavljajući se naumu političkih subjekata da stalnim produkovanjem vještačkih podjela, kao što su to radili u proteklih četvrt vijeka, nastave da stvaraju dimne zavjese iza kojih se oni bogate, a građani se lišavaju prava na bolji život,

Privrženosti Crnoj Gori kao svojoj kolijevci i kući u kojoj ravnopravno žive, kao svoji na svome, svi njeni građani koji je tvore, i Crnogorci, i Srbi, i Bošnjaci, i Albanci, i Muslimani, i Hrvati i Romi svi građani pripadnici ostalih naroda,

Posvećenosti prosperitetnoj budućnosti Crne Gore kao jedine nam države koju želimo graditi kao zajednicu slobode, ravnopravnosti i vladavine prava,
Opredjeljenja da Crna Gora bude punopravni član Evropske unije i kredibilan NATO saveznik,

Uvjerenja da su život i sloboda pojedinca osnovna svrha postojanja države, a pravda njen temelj, predstavnici političkih subjekata: Evropa sad, Nova srpska demokratija, Demokrate, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija Crne Gore, Albanski forum, Ujedinjena Crna Gora, CIVIS, Albanska alijansa usaglasili su sljedeći:


SPORAZUM O PARLAMENTARNOJ PODRŠCI, KONSTGITUISANjU ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI I POLITIČKIM PRIORITETIMA 44.VLADE CRNE GORE I PARLAMENTARNE VEĆINE 28. SAZIVA SKUPŠTINE CRNE GORE 

PREDMET SPORAZUMA

U svijetlu nepokolebljive predanosti jačanju temelja naše demokratije, ovim Sporazumom  precizno definišemo odnose između zakonodavnih i izvršnih tijela s ciljem da osiguramo čvrstu parlamentarnu podršku 44. Vladi Crne Gore, utvrdimo osnovne pravce djelovanja, učvrstimo osnovne programske principe i preciziramo strukturu izvršne i zakonodavne vlasti.

OSNOVNI PRINCIPI MEĐUSOBNE SARADNjE

Onovne principe međusobne saradnje čine: 

- poštovanje Ustava Crne Gore, građanskih, ljudskih i manjinskih prava i vjerskih sloboda- EU perspektiva države Crne Gore- Jačanje saradnje u okviru saveza NATO -

- Sprovođenje reformi

- Jačanje pravne države i uspostavljanje savremenog političkog sistema - Poštovanje sudskih odluka i presuda - Izgradnja nezavisnih institucija i stvaranje uslova za njihovo djelovanje - Izgradnja nezavisnog sudstva i dalja izgradnja nezavisnog tužilaštva, te obezbjeđivanje političke podrške za njegov nezavisni rad - Uključivanje građana u javni i politički život Crne Gore kroz jačanje civilnog sektora i osnaživanje pojedinaca - Obezbjeđivanje uslova za poštovanje stručnosti u politici - Uvažavanje modela argumentovanja i stručnosti prilikom političkog odlučivanja - Stvaranje boljeg imidža države i izgradnja međunarodnog ugleda- Uvođenje kulturne i ekonomske diplomatije - Borba protiv mafije i sistemske korupcije - Jačanje ekonomije kroz nove i moderne modele ubrzanog razvoja - Politika saradnje i povezivanja sa susjedima, Evropom i svijetom - Jačanje socijalne pravde gdje je centar čovjek i njegove potrebe - Očuvanje životne sredine i briga za našu zemlju za generacije koje dolaze poslije nas

POLITIČKE, NORMATIVNE I PROJEKTNE ODREDBE SPORAZUMA

1. Naš zajedniči rad baziran je na transparentnosti, saradnji i uzajamnom poštovanju. Vjerujemo da je snaga našeg zajedništva ključna za prevazilaženje izazova i postizanje pozitivnih rezultata. Obavezujemo se da ćemo dosljedno ostvarivati naše ciljeve, slušati glas naših građana i preduzimati odgovorne korake kako bismo ostvarili njihove aspiracije.

2. Naš Ustav jasno propisuje vrijednosti koje se obavezujemo da ćemo poštovati, te da ćemo sprovoditi standarde u okviru procesa EU integracija. Jasno smo definisali i uskladili stavove oko vanjske i bezbjednosne politike sa EU i NATO. 

3. Ovaj Sporazum je izraz naše vjere u budućnost Crne Gore  i spremnost da zajedno stvaramo promjene koje će ostati za naredne generacije. Ujedinjeni u naporima, sa poštovanjem prema različitostima i posvećenosti našim idealima, ulazimo u period zajedničkog rada i postizanja naših ciljeva, duboko svjesni važnosti saradnje, uvažavanju naših razlika i političke stabilnosti kao preduslova za ostarivanje svih ostalih konkretnih državnih projekata.4. Definisanje temeljnih principa rada 44. Vlade Crne Gore ima za cilj da omogući održavanje stabilnosti, efikanosti u demokratskom upravljanju jer pružaju okvir za odgovorno, transparentno i efikasno upravljanje državom u cilju ostvarivanja pozitivnih rezultata za građane i društvo. 

Prinicipi rada koji će osigurati uspješnost 44. Vlade su: 

- Ciljana usmjerenost.

Vlada će biti fokusirana na jasan programski kurs. Saglasni smo da će vanjskopolitička orijentacija 44. Vlade biti utemeljena na aktivnom i kredibilnom članstvu Crne Gore u NATO, punoj posvećenosti EU integracijama i ubrzanom procesu pristupanja Crne Gore EU, daljem razvijanju prijateljske saradnje sa svim susjednim državama priznatim od strane Crne Gore, te jačanju uloge naše države u multilateralnim inicijativama i organizacijama. Vlada će ostati posvećena potpunoj usklađenosti vanjske politike sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, uz poštovanje svih međunarodno preuzetih obaveza i ugovora;- Integritet i etika. Vlada će djelovati u skladu sa visokim etičkim standardima u cilju stvaranja povjerenja sa građanima i sprječavanju koruptivnih praksi koje direktno narušavaju uspješnost rada Vlade.-

Stateško planiranje. Sve politike će imati strateški i analitički pristup kako bi se ciljevi postizali i egzaktno mjerili. - Dijalog i saradnja. Obavezujemo se da u parlamentarnom djelovanju dajemo svoj puni doprinos efikasnom i brzom izvršavanju obaveza iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, ostavljajući po strani partikularne partijske interese, a vodeći računa o interesu svih građana Crne Gore, naročito u oblastima vladavine prava i EU integracija. - Izborna reforma i demokratija. Prepoznajemo izbornu reformu kao ključnu tačku parlamentarnih prioriteta. Posebnu pažnju posvetićemo obezbjeđivanju pravične zastupljenosti manjinskih naroda, primjenjujući načelo afirmativne akcije. Naš krajnji cilj je jasan: obezbijediti da budući izborni ciklusi budu temeljeni na savremenoj i unaprijeđenoj izbornoj legislativi, koja odražava potpuno povjerenje svih građana Crne Gore u izborni proces.- Zabrana zloupotrebe vlasti.

Princip na kome će se insistirati kroz smanjenje rizika i konflikata, klijentelizma i saradnje sa pojedincima ili udruženjima čiji cilj je lični, a ne opšte dobro države i građana. Obavezujemo se da ćemo se u vođenju kadrovske politike presudno rukovoditi načelima otvorenosti, meritokratije i jednakih šansi, vodeći računa prvenstveno o profesionalnim kvalitetima i ličnom integritetu kandidata, u cilju diskontinuiteta partitokratskog načina upravljanja, te da ćemo se striktno pridržavati zakonskih propisa i najboljih praksi u dijelu imenovanja političkih funkcija (ministri, državni sekretari, 30% ambasadora, do 50% članova upravnih odbora i dr) i izbora profesionalnih funkcija (generalni direktori direktorata, starješine organa uprave, menadžment privrednih društava u većinskom vlasništvu države, ostali članovi upravnih odbora, i dr), koje će se birati na javnim i transparentnim pozivima, odnosno konkursima.

- Politika u funkciji građana.

Sve odluke se moraju donositi u interesu građana, te će Vlada biti usmjerena prema rješavanju problema. 

- Stabilnost.

Potpisinice Sporazuma radiće na očuvanju stabilnosti vlasti jer su svjesne da je politička stabilnost osnova za reforme i razvoj. - Legitimitet.

Vlada će kroz obrazovanje povjerenja sa građanima imati legitimitet za donošenje odluka. Princip legitimiteta je ključan faktor za postizanje pozitivnih rezultata i uspješnog upravljanja državom. - Demokratija. Sve odluke 44 Vlada donosiće demokratskim procesima poštujući Parlament i sve ostale institucije sistema. U kontinuitetu ćemo podsticati i osnaživati širi društveni dijalog sa svim relevantnim akterima (građani, međunarodni partneri, akademska zajednica, organizacije civilnog društva i sl.) o temama koje suštinski opredjeljuju dalji razvoj Crne Gore.

- Ljudska prava.

Zaštita ljudskih prava i različitosti, te omogućavanje slobode izražavanja i njegovanja dostojanstva svakog pojedinca, princip jednakosti i pravo na privatnost su principi koji će biti utkani u temeljne vrijednosti potpisnica Sporazuma. - Pravna država. Insistiramo da su svi građani, a naročito i predstavnici vlasti podložni zakonima kako bi se prava i slobode građana štitile pravosudnim sistemom. Oslobodićemo državni sistem od korumpiranih i lica povezanih sa mafijom i organizovanim kriminalnim grupama. Strane ugovornice se obavezuju da će pružiti punu podršku vladi, koja će osigurati efikasnu implementaciju svih potrebnih aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, te obezbijediti neophodnu materijalnu i institucionalnu podršku nadležnim pravosudnim organima, prvenstveno  Specijalnom državnom tužilaštvu, u nesmetanom vršenju svojih dužnosti na profesionalan, nezavisan i transparentan način. S tim u vezi izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda, kao i VDT-a u skladu sa Ustavom Crne Gore i zatvaranje poglavlja 23 i 24 prioriteti su našeg političkog djelovanja.

- Nacionalno jedinstvo.

Obavezujemo se da ćemo kroz svoje državničko djelovanje unaprijediti društvenu koheziju i iskorijeniti nacionalne, vjerske i političke podjele koje su generacijama oblikovale našu državu. Suzdržavaćemo se od svih tema koje mogu obnavljati ili produbljivati  podjele, s ciljem izgradnje ujedinjene budućnosti za sve građane Crne Gore.

- Nacionalni resursi.

Predstavljaju blago naše države koje moramo sačuvati za generacije koje dolaze posle nas i zato se obavezujemo da ćemo sa njima pametno upravljati i da ćemo čuvati okolinu. 

- Prava radnika.

44. Vlada će razviti niz politika i regulacija kako bi se obezbijedila i poštovala prava radnika, unaprijedili radni i životni uslovi te osigurala pravednija i sigurnija radna okolina. Postavljeni ciljevi će se realizovati kroz niz mjera koje su u skladu sa EU, a regulišu prava radnika, fer zarade, ograničenje radnog vremena, pravo na godišnji odmor, zaštitu trudnica i porodilja i prava radnika u slučaju prekida radnog odnosa. Zdravlje i sigurnost na radu će se poboljšati kroz jasne zakonske propise koji će onemogućiti diskriminacije i prevare. 44. Vlada želi da vrati socijalni dijalog i da ga promoviše kako bi se postigao konsenzus o pitanjima radnika i njihovih interesa. Vlada će razvijati programe i promociju za ravnotežu između posla i privatnog života i borbe protiv nesigurnog rada.

 - Zaštita penzionera.

44. Vlada će raditi na boljoj socijalnoj zaštiti i vraćanju dostojanstva ljudima koji su pošteno radili cijeli život. Usklađivanje penzionog sistema i zdravstvene zaštite mora se standardizovati u odnosu na zemlje EU jer naši penzioneri ne smiju živjeti u siromaštvu. 

- Mladi.

Načelo 44. Vlade Crne Gore je da o mladima ova Vlada ne odlučuje bez njih što znači da će mladi imati priliku da sami stvaraju svoje politike i unaprjeđuju oblasti koje im se čine važne.-

Rodna ravnopravnost. Borba protiv predrasuda i štetnih rodnih stereotipa biće pojačana u mandatu 44. Vlade, ali će prioritet rada biti zaštita i podrška žrtvama nasilja i zaustavljanju negativnog trenda. Država će odgovorno preuzeti akivnu ulogu u stvaranju, ali i implementaciji politika koje podržavaju jednakost. 

- Porodica.

Važnost porodice i podsticanje nataliteta 44. Vlada prepoznaje i ne vidi društveni razvoj bez njenog jačanja. Zato je izabrani pristup veoma jednostavan i primjenljiv i odnosiće se na zakonske regulative koje omogućavaju zaposlenim roditeljima da više vremena provode sa djecom u okviru odmora i stabilnog radnog vremena. -

- Reforma zdravstvenog sistema.

Ne smije se odlagati reforma zravstvenog sistema i 44 Vlada je spremna da se upusti u ovaj dugotrajan i kompleksan proces. Prioritet će biti unaprjeđenje pristupa osnovnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi svi građani ostvarili svoje pravo na ljekara i liječenje.- Decentralizacija. Svjesni bogatstva naše kulturne i etničke raznolikosti, obavezujemo se daćemo predano raditi na daljnjoj decentralizaciji, ojačavajući pritom ovlašćenja lokalnih vlasti u svjetlu najviših evropskih standarda. Stojimo čvrsto uz našu viziju jačanja ulaganja u lokalne samouprave u kojima žive manjinske zajednice, te ćemo podsticati politike koje teže ravnomjernom regionalnom razvoju. Naša misija je čuvati i istaknuti doprinos manjinskih naroda na kulturnom i političkom planu, te osigurati njihovu potpunu integraciju, poštujući njihovu bogatu kulturu i dostignuća.

- Ekonomija, javne finansije i budžet.

Predstavljaju osnovu za efikasno upravljanje i sprovođenje reformi u cilju dostizanja postavljenih ciljeva. Isto tako, ekonomska saradnja i sloboda kretanja robe, usluga i kapitala čine osnovu ekonomske stabilnosti. Zalažemo se za kreiranje održivog ekonomskog modela i sprovođenje ekonomskih reformi koje će bitno podići kvalitet života svakog građanina. Potpisnice se obavezuju da će podržati zaduženje s obzirom na to da u naredne četiri godine dospijeva na naplatu iznos veći od 2,0 mlijarde otplate dugova koji se odnose na period prije 2020. godine. Podržaćemo implementaciju programa “Evropa sad 2.0”, uvijek s fokusom na očuvanje stabilnosti naših javnih finansija. 

- Mir.

Temelj stabilnosti i razvoja je saradnja, povezivanje i očuvanje mira. 


STRUKTURA  IZVRŠNE I ZAKONODAVNE VLASTI

Potpisnici Sporazuma saglasni su da obezbijede neophodnu parlamentarnu podršku mandataru za sastav 44. Vlade.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da 44. Vlada ima ____članova Vlade, predsjednika Vlade, _______ potpredsjednika, _____ministara i to:

Predsjednika Vlade predlaže politički subjekt Evropa sad.

Zamjenika predsjednika Vlade za bezbjednost, politički sistem i unutrašnju politiku predlaže politički subjekt: Demokratska Crna Gora.

Potpredsjednika Vlade za evropske i spoljne poslove predlože politički subjekt: Demokratska Crna Gora.

Potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku sa resorom ministarstva ekonomskog razvoja predlaže politički subjekt: Albanski forum.

Potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu predlaže politički subjekt: CIVIS.

Politički subjekt EVROPA SAD predlaže:

Ministra saobraćaja i pomorstva Ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Ministra evropskih poslova Ministra finansija Ministra prosvjete, nauke i inovacija Ministra pravde Ministra rada i socijalnog staranja Ministra zdravlja Ministra energetike i rudarstva Ministra vanjskih poslova

Politički subjekt DEMOKRATE predlažu:

Ministra unutrašnjih poslova Ministra odbrane Ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ministra kulture i medija

Politički subjekt SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJE CRNE GORE predlaže:

Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ministra sporta i mladih

Politički subjekt ALBANSKI FORUM predlaže:

Ministra javne uprave

Politički subjekt ALBANSKA ALIJANSA predlaže:

Ministra ljudskih i manjinskih prava

Potpisnici Sporazuma su saglasni da u skladu sa raspodjelom potpredsjednici predsjedavaju Vladinim komisijama.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da Skupština Crne Gore bira najviše četiri potpredsjednika.

Potpisnici Sporazuma obavezni su podržati izbor rukovodstva Skupštine prilikom glasanja, na način što:

Predsjednika Skupštine Crne Gore predlaže politički subjekt NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA..

Jednog od potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda parlamentarne većine predlaže politički subjekt EVROPA SAD.

Jednog od potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda manje zastupljenog pola predlažu DEMOKRATE

Jednog potpredsjednika Skupštine Crne Gore iz reda stranaka manjinskih naroda predlaže politički subjekt:

Jednog potpredsjednika Skupštine predlaže parlamentarna opozicija.

Izbor potpredsjednika Skupštine Crne Gore realizovaće se će istog dana kada se vrši izbor predsjednika Skupštine.

Ukoliko se ne prekrši Sporazum o parlamentarnoj podršci, konstituisanju zakonodavne i izvršne vlasti i političkim prioritetima 44. Vlade Crne Gore i parlamentarne većine 28. saziva Skupštine Crne Gore, predsjednik Vlade se obavezuje da predloži, a potpisnice Sporazuma da podrže rekonstrukciju 44. Vlade Crne Gore najkasnije do __________ godine.

Rekonstrukcija Vlade podrazumijeva da politički subjekti NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA I DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA predlože kandidate za sljedeće članove Vlade:

Potpredsjednika Vlade za infrastrukturu sa resorom ministarstva saobraćaja,

Ministra prosvjete,

Ministra turizma i

Ministra prostornog planiranja i urbanizma.

ROK VAŽENjA SPORAZUMA

Sporazum se zaključuje za period od 4 godine.

 

Пратите нас на

Коментари9

Остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГВише
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара. Мање

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије

Најчитаније