Економија

Б.Ч.Ј.

21. 09. 2022. 08:29   >>  08:35

ПОДИЈЕЉЕНЕ У ДВИЈЕ ГРУПЕ

ПKЦГ упутила Влади предлог мјера подршке привреди

Привредна комора Црне Горе упутила је премијеру и министрима финансија, пољопривреде, економског развоја и капиталних инвестиција у Влади Црне Горе Предлог мјера подршке привреди. Дванаест мјера подијељено је у двије групе, оне које треба да обезбиједе довољне количине енергената и мјере у циљу ублажавања негативних финансијских посљедица.

"Kриза изазвана пандемијом, додатно продубљена руском агресијом на Украјину, измијенила је глобалне економске прилике и изазвала поремећаје на тржишту роба. Историјски високе цијене током ове године усложиле су позицију црногорске привреде. Цијене су нагло порасле за све енергенте, репроматеријале и пољопривредно-прехрамбене производе, а неколико пута су пријетиле несташице", казали су из ПKЦГ.

Сматрају да у актуелним околностима, уз реалну препоставку да ће период пред нама карактерисати неизвјесност, није за очекивати да привреда подноси терет постојеће или нове кризе. Стога је, кажу из ПKЦГ, улога и подршка Владе у циљу обезбјеђивања услова за одвијање бизниса и очување привредне активности неопходна.

"С тим у вези, Привредна комора Црне Горе, као кровна асоцијација привреде која континуирано прати услове за обављање привредне ђелатности, предлаже Влади сет активности и мјера подршке привреди", казали су из ПKЦГ.

Дванаест мјера подијељено је у двије групе, оне које треба да обезбиједе довољне количине енергената и у циљу ублажавања негативних финансијских посљедица.

I Мјере у циљу обезбјеђивања довољних количина енергената

МЈЕРА 1:

У циљу рационалнијег трошења те подстицања штедње, свим привредним субјектима чија потрошња у наредном периоду буде мања у односу на исти период претходне године, одобрити додатни попуст од 10% на рачуне за електричну енергију.

Један од стратешких приступа очувања равнотеже у енергетици подразумијева енергетски ефикасно пословање привредних субјеката, кроз адекватне подстицаје. У том смислу, неопходно је спроводити политику награђивања одговорног понашања привредних субјеката, спремних да уштедама потрошње допринесу стабилности система и његовој одрживости на средњи и дуги рок.

МЈЕРА 2:

Уколико због потенцијалне енергетске кризе, повећање цијене електричне енергије буде неизбјежно, то повећање за привредне субјекте не смије бити процентуално веће од повећања цијене енергије за домаћинства.

Узимајући у обзир најаве могуће енергетске нестабилности, а посебно све скупљу електричну енергију из увоза, неопходно је примијенити мјере које неће додатно отежати пословање привреде. Било којом мјером која би у неравноправан положај довела привредне субјекте, била би додатно угрожена ионако нарушена ликвидност, посебно имајући у виду да су трошкови електричне енергије значајна ставка у укупним трошковима пословања.

МЈЕРА 3 и 4:

Увести нулту стопу ПДВ-а на опрему за соларне електране.

Убрзати процедуре одобравања изградње соларних електрана, у складу са посљедњим измјенама Закона о планирању простора и изградњи објеката, посебно на површинама које су просторним плановима, било којег реда, препознате као пољопривредно земљиште, шумско земљиште, одлагалишта отпада, као и на локацијама на којима је трајно завршена експлоатација рударских сировина.

С обзиром да не постоји могућност добијања статуса повлашћених произвођача, кроз систем такозваних „феед ин тарифа“, неопходно је осмислити нови механизам подстицаја изградње производних објеката који користе обновљиве изворе енергије, посебно Сунчеву енергију.

У том смислу, а узимајући у обзир значај реализованих пројеката одрживих извора енергије (укупне снаге цца 170 МW и годишње производње цца 490 ГWх), за стабилност рада енергетског система, посебно у актуелном тренутку, неопходно је створити претпоставке за покретање новог инвестиционог циклуса у сектор производње електричне енергије, и то на свим површинама које су генералним или детаљним планским документом подобне за овај вид привредне активности.

МЈЕРА 5:

Увести нулту стопу ПДВ-а на куповину огријевног дрвета и пелета.

Имајућу у виду потенцијални недостатак (довољних количина) електричне енергије, а посебно ризик од скока цијена исте, за наступајући зимски период неопходно је обезбиједити супституцију једних енергената другим.

Стога предлажемо увођење нулте стопе ПДВ-а на огријевно дрво и пелет што ће довести до кориговања цијена ових производа наниже. Такође, адекватне количине огрјевног дрвета и пелета, по приступачним цијенама, смањиће потребу за потрошњом електричне енергије и успоставиће се балансирана потрошња у овој области.

II Мјере у циљу ублажавања негативних финансијских посљедица

МЈЕРА 6:

У циљу обезбјеђења набавке довољних количина брашна (залиха) те осигурања континуиране производње хљеба потребно је обезбиједити бескаматне кредите за индустријске пекаре или омогућити да за постојеће кредите држава преузме обавезу плаћања камата.

Због губитака у овој бранши, насталих ограничавањем цијена основне врсте хљеба (одлука важила од јуна до децембра 2021. године), индустријске пекаре нијесу у могућности да обезбиједе веће количине брашна неопходне за сигурну снабђевеност тржишта овом основном животном намирницом. Стога је потребно обезбиједити несметано и континуирано снабдијевање неопходним количинама пшенице, брашна и осталих сировина за рад пекарске индустрије, уз изналажење модела олакшица код саме набавке и плаћања.

МЈЕРА 7:

Повећати износ субвенција за откуп млијека.

Неочекиване најаве забране извоза односно увоза млијека од појединих произвођача, оправдано намећу потребу да се рјешавању овог питања приступи кроз ослањање на домаће ресурсе.

У том правцу, потребно је важеће субвенције за јачање откупне мреже млијека повећати са 2 на 4 цента, односно 6 центи за откуп млијека на удаљености до 75 км, односно преко 100 км. Тиме би се постигло ширење откупне мреже, повећање откупа млијека и, у крајњем, омогућило повећање производње млијека.

МЈЕРА 8:

Увести нулту стопу ПДВ-а на млијеко и јогурт.

Без адекватне подршке црногорским произвођачима, појавиће се дисбаланс у производњи појединих врста млијечних производа и, нажалост, повећати ионако висока увозна зависност. Стога је потребно увести нулту стопе ПДВ-а на млијеко и јогурт, што ће омогућити да прерађивачи млијека за тај износ повећају откупну цијену и директно утичу на повећање откупа млијека од фармера.

МЈЕРА 9:

Снизити стопу ПДВ-а на месне прерађевине, рибу, воће и поврће на 7%.

Због недовољног сточног фонда, месна индустрија производњу заснива углавном на увозу свјежег меса. Наиме, прописана стопа ПДВ-а за свјеже месо је 7%, а за месне прерађевине 21%. Стога је потребно увести нижу стопу ПДВ-а од 7% и на месне прерађевине, јер ће се тиме подстаћи производња и јачати конкуретност домаћих производа.

На свјежу рибу као једну од основних животних намирница требало би примијенити снижену стопу ПДВ-а од 7%, што би у значајној мјери омогућило смањење цијена рибе, те већу заступљеност ове намирнице у исхрани становништва.

Највећи неискоришћени пољопривредни потенцијали, за који постоје компаративне предности, имамо у производњи воћа и поврћа. Увођењем ниже стопе ПДВ-а на ове категорије производа креирали би повољније услове и веће интересовање за улагање у овај сектор.

МЈЕРА 10:

Потребно је обезбиједити додатно субвенционисање набавке сточне хране.

У ЕУ и САД очекује се пад приноса кукуруза проузрокован сушом, што је већ у августу утицало на повећање цијена кукуруза за 1,5% у односу на претходни мјесец. Раст цијена кукуруза имаће директан утицај на цијене сточне хране. Стога је у случају већих поремећаја на тржишту потребно обезбиједити додатна средства за субвенционисање набавке сточне хране, како би се задржао сточни фонд који има изражену тенденцију пада посљедњих неколико година.

МЈЕРА 11:

Дефинисати модел за утврђивање разлике у цијени грађевинских радова односно урадити тзв. клизну скалу.

Поремећаји на тржишту узроковали су поскупљење готово свих грађевинских материјала, горива, мазива и других ресурса у ланцу извођења грађевинских радова и услуга и то до мјере да се више не могу ни контролисати нити предвиђети, што значајно угрожава пословање грађевинских компанија.

Узимајући у обзир и чињеницу да је Влада 01. јула 2022. године усвојила Информацију Министарства финансија која се тиче проблема реализације уговора о јавним набавкама, због раста цијена у сектору грађевинарства и усвојила закључак да је потребно донијети клизну скалу, која је важан инструмент за ублажавање тешке ситуације у сектору грађевинарства, неопходна је што хитнија реакција и операционализација у складу са предметним закључком.

МЈЕРА 12:

Привредним субјектима чији је пад прихода, изазван кризом због руске агресије на Украјину, већи од 50% у односу на упоредни период претходне године, потребно је обезбиједити подршку у виду субвенционисања каматне стопе на кредите од 0,5%, наредних 12 мјесеци, и продужење рока отплате кредита за 3-5 година.

Актуелна економска ситуација, изазвана пандемијом ЦОВИД-19 и руском агресијом на Украјину, те другим факторима, значајно је отежала пословање привредних субјеката. На крају августа ове у поређењу са истим периодом 2019. године, број блокираних правних лица и предузетника већи је за 11%, док је износ дуга већи за чак 47,1%, што додатно потврђује проблем ликвидности са којима се привреда суочава.

Због тога, неопходна је адекватна реакција у домену кредитне политике, која би омогућила, донекле, лакше пословање привредним субјектима у Црној Гори.

Пратите нас на

Коментари 0

остави коментар

Остави коментар

Правила коментарисања садржаја Портала РТЦГ
Поштујући начело демократичности, као и право грађана да слободно и критички износе мишљење о појавама, процесима, догађајима и личностима, у циљу развијања културе јавног дијалога, на Порталу нијесу дозвољени коментари који вријеђају достојанство личности или садрже пријетње, говор мржње, непровјерене оптужбе, као и расистичке поруке. Нијесу дозвољени ни коментари којима се нарушава национална, вјерска и родна равноправност или подстиче мржња према ЛГБТ популацији. Неће бити објављени ни коментари писани великим словима и обимни "copy/paste" садрзаји књига и публикација.Задржавамо право краћења коментара.

Да бисте коментарисали вијести под вашим именом

Улогујте се

Најновије