Буџет 2023

Да ли предложени буџет доноси побољшање животног стандарда?

Да  23.5%

23.451327433628318%

Не  64.3%

64.30678466076697%

Не знам  12.2%

12.24188790560472%

Укупно гласова: 678