Накнадa функционерима

Треба ли функционерима по престанку мандата накнаду скратити са годину на три мјесеца?

Да  86.7%

86.66134185303514%

Не  13.3%

13.338658146964857%

Укупно гласова: 1252