Zemljotres

Da li su nam zgrade sigurne u slučaju zemljotresa?

Da  22.9%

22.93986636971047%

Ne  77.1%

77.06013363028953%

Укупно гласова: 898