Sankcije Rusiji

Podržavate li sankcije Rusiji?

Da  18.5%

18.470033811036707%

Ne  81.5%

81.5299661889633%

Укупно гласова: 745023