Robne rezerve

Da li su Crnoj Gori potrebne robne rezerve?

Da  82.3%

82.25806451612904%

Ne  13.8%

13.844086021505376%

Ne znam  3.9%

3.8978494623655915%

Укупно гласова: 744