manjinsko-tehnička Vlada

Hoće li biti formirana manjinsko-tehnička Vlada?

Da  47.7%

47.721822541966425%

Ne  44.1%

44.12470023980815%

Ne znam  8.2%

8.15347721822542%

Укупно гласова: 1251