Porijeklo imovine

Očekujete li da će zakon o porijeklu imovine biti usvojen do kraja godine?

Da  28.0%

28.030303030303028%

Ne  66.1%

66.06060606060606%

Nemam stav  5.9%

5.909090909090909%

Укупно гласова: 660