Turistička sezona

Da li Crna Gora može ostvariti 60% turističkog prometa iz 2019?

Da  33.4%

33.38469440164356%

Ne  66.6%

66.61530559835644%

Укупно гласова: 1947