EU solidarnost prema Zapadnom Balkanu

Da li je EU pokazala solidarnost prema Zapadnom Balkanu u doba pandemije?

Da  20.4%

20.358471423740276%

Ne  79.6%

79.64152857625973%

Укупно гласова: 2957