Turistička sezona 2020

Da li će Crna Gora ove sezone imati dovoljan broj turista?

Da  38.9%

38.914832110295755%

Ne  61.1%

61.08516788970425%

Укупно гласова: 4497