Montevizija

Ko će pobijediti na Monteviziji ?

Grupa D mol  72.9%

72.89894985322157%

Andrea Demirović  23.9%

23.899161698393005%

Monika Knezović  2.4%

2.405955875677148%

Ivana Popović Martinović  0.4%

0.3692158702297007%

Nina Petković  0.4%

0.4267167024785885%

Укупно гласова: 33043