Nafta i gas

Vjerujete li da ima nafte i gasa u crnogorskom podmorju ?

Da  64.0%

63.96396396396396%

Ne  36.0%

36.03603603603604%

Укупно гласова: 888