Novinari u CG

Da li su novinari u Crnoj Gori ugroženi?

Da  29.2%

29.19799498746867%

Ne  70.8%

70.80200501253134%

Укупно гласова: 798