KRIMINALNI OBRAČUNI

Da li se nakon uličnih kriminalnih obračuna osjećate bezbjedno?

Da  68.8%

68.75%

Ne  31.2%

31.25%

Укупно гласова: 1936