RECIKLAŽA

Da li reciklirate otpad?

Da  18.0%

17.99307958477509%

Ne  22.1%

22.145328719723185%

Ne, jer za to nemam uslove  51.2%

51.21107266435986%

Ne, jer nemam naviku  8.7%

8.650519031141869%

Укупно гласова: 289