Sankcije Rusiji

Kako ocjenjujete inicijativu da pojedine opštine ukinu sankcije Rusiji?

Inicijativa je u interesu države  16.9%

16.898792943361187%

Inicijativa je protivna državnim interesima  40.9%

40.947075208913645%

Inicijativa je bez uticaja  42.2%

42.15413184772516%

Укупно гласова: 1077