Jezik

Da li se u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj upotrebljava jedan jezik?

Da  48.4%

48.405253283302066%

Ne  51.6%

51.594746716697934%

Укупно гласова: 1066