Žene u CG

Kakav je položaj žene u Crnoj Gori u odnosu na evropske standarde?

Potcijenjen  35.3%

35.32423208191126%

Adekvatan  44.5%

44.53924914675768%

Precijenjen  20.1%

20.13651877133106%

Укупно гласова: 586