Kulturna dobra

Da li su kulturna dobra u Crnoj Gori dovoljno zaštićena?

Da  10.3%

10.333333333333334%

Ne  70.0%

70.0%

Djelimično  19.7%

19.666666666666664%

Укупно гласова: 900