NATO pozivnica

Da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO 2. decembra?

Da  80.9%

80.90478695423461%

Ne  19.1%

19.095213045765387%

Укупно гласова: 1901