PROTESTI

Treba li DF-u dozvoliti organizovanje novog protesta u Podgorici?

Da  18.8%

18.799472295514512%

Ne  81.2%

81.2005277044855%

Укупно гласова: 1516