Izdavanje lijekova

Da li ste saglasni s odlukom o ukidanju izdavanja lijekova na recept u privatnim apotekama?

Da  21.5%

21.51029748283753%

Ne  78.5%

78.48970251716247%

Укупно гласова: 437