PROTESTI

Da li će najavljeni protesti opozicije proteći mirno?

Da  28.8%

28.75816993464052%

Ne  71.2%

71.24183006535948%

Укупно гласова: 1071