Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Zadire li Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti u unutrašnje ustrojstvo crkve?

Da  27.8%

27.77777777777778%

Ne  72.2%

72.22222222222221%

Укупно гласова: 1134