Oduzimanje imovine

Da li bi Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom doprinio smanjenju stope kriminala?

Da  75.4%

75.42662116040955%

Ne  24.6%

24.573378839590443%

Укупно гласова: 586