Zaštita domaćih proizvođača

Da li bi država trebalo da formira zaštitnu cijenu poljoprivrednih proizvoda, kako bi domaći proizvođači mogli da povrate ono što su uložili?

Da  48.6%

48.58156028368794%

Ne  51.4%

51.41843971631206%

Укупно гласова: 564