Počasni gradjani

Da li podržavate trend da se inostrani državnici proglašavaju počasnim gradjanima crnogorskih opština?

Da  15.4%

15.439093484419264%

Ne  84.6%

84.56090651558074%

Укупно гласова: 706