ISIL u CG

Da li Crnoj Gori prijeti realna opasnost od ISIL-a?

Da  24.8%

24.770642201834864%

Ne  75.2%

75.22935779816514%

Укупно гласова: 654