Volonteri

Da li biste volontirali u akcijama čišćenja svoga mjesta?

Da  75.0%

74.95107632093934%

Ne  25.0%

25.048923679060664%

Укупно гласова: 511