Huligani

Da li pooštriti kaznenu politiku prema huliganima u sportu?

Da  95.1%

95.1086956521739%

Ne  4.9%

4.891304347826087%

Укупно гласова: 920