Mjere i vakcinacije

Da li će aktuelne mjere uticati da se građani više vakcinišu?

Резултати