Otvorene liste

Smatrate li da u izborni sistem treba uvesti otvorene liste?

Резултати