Име Телефон Факс E-mail

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР РТЦГ

+382 20 244 497
+382 20 244 911
+382 20 225 497
+382 20 225 360
 kabinet@rtcg.me
САВЈЕТ РТЦГ +382 20 241 960    savjet@rtcg.me
МАРКЕТИНГ РТЦГ

+382 20 245 595
+382 20 225 607

+382 20 234 642

+382 20 225 899

   marketing@rtcg.me

ШЕФ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА РТЦГ

     sefkabineta@rtcg.me
ЦЕНТРАЛА РТЦГ +382 20 225 999

   

СЛУЖБА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА, РЕЦЕПЦИЈА

+ 382 20 225 626    recepcija@rtcg.me
ТЕХНИКА РТЦГ + 382 20 243 036  + 382 20 243 036  tehnika@rtcg.me

РАЧУНОВОДСТВО

     knjigovodstvo@rtcg.me

ФИНАНСИЈЕ

 

 

 finansije@rtcg.me

СЛУЖБА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

+382 69 271 531   hr@rtcg.me

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

+382 20 234-429   servisi@rtcg.me

СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

    irena.vesovic@rtcg.me

ПРОДУКЦИЈА РТЦГ

+382 20 234 437

  produkcija@rtcg.me

СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ И ЈАВНИХ НАБАВКИ

+382 20 234 427

  tenderi@rtcg.me

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

+382 20 234 645

  bosko.rasovic@rtcg.me

Пишите нам