11.06.2024 17:18
Share Comments5 Edit
B.Č.J.
Čitaj mi:

44. vlada

Spajić podnio Skupštini predlog za razrješenje Milovića

Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića.

Spajić je sinoć najavio da će u najkraćem roku predložiti razrješenje Milovića, optuživši ga da je sa šefom države Jakovom Milatovićem pokrenuo “koordinisanu opstrukciju” Vlade.

Prije toga ministar Milović je na konferenciji za novinare pozvao premijera da Skupštini uputi predlog za njegovo razrješenje sa funkcije i kazao da će "svoju inicijativu formalizovati i Spajiću je uputiti u pisanoj formi u što kraćem roku".

U obrazloženju se navodi da je u proteklom periodu 44. Vlada preduzela niz aktivnosti na planu ubrzanja ekonomskog rasta, evropskih integracija i jačanja vladavine prava te a je najveći broj članova Vlade iskazao punu posvećenost tim prioritetima kroz profesionalni i lični angažman.

Premijer u obrazloženju navodi da s druge strane, ministar Milović u više navrata, kako je kazao, nije bio "na liniji onoga što su bili prioriteti Vlade, te da je svojim djelovanjem bez prethodne konsultacije sa predsjednikom i članovima Vlade, narušio ukupan kontekst i ugled cijele Vlade, tako i parlamentarne većine čijom je podrškom izabran na funkciju ministra pravde".

"S obzirom da Andrej Milović nije na adekvatan način odgovorio očekivanjima i zadaclma, a da je od izuzetnog značaja za pravni i politički sistem da funkciju ministra pravde obavlja lice sa najvišim stepenom povjerenja od strane izvršne vlasti, uvjeren sam da je potrebno preduzetl neophodne korake i pristupiti razrješenju ministra pravde. U suprotnom, daljim obavljanjem funkcije dodatno bi se ugrozili interesi Crne Gore sa aspekta unutrašnje i vanjske politike, kao i vrijednosti 44. Vlade koje se odnose na meritokratiju i jačanje demokratskih i depolitizovanih institucija", navodi se u obrazloženju predloga za razrješnje Milovića.