06.12.2023 15:24
Share Comments4 Edit

IMENOVANjA

Željko Pavićević novi komandant Protivterorističke jedinice

Željko Pavićević danas je postavljen za novog komandanta Protivterorističke jedinice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da ga je za poziciju rukovodioca najelitnije policijske jedinice preporučilo bogato profesionalno i radno iskustvo.

Rođen je 1974. godine u Podgorici, gdje je završio Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“. Specijalističko školovanje za podoficira završio je na Vojnoj akademiji u Beogradu u trajanju od godinu dana, a Visoku školu kao diplomirani pravnik nacionalne bezbjednosti u Istočnom Sarajevu.

Radni odnos je zasnovao u tadašnjoj Vojsci Srbije i Crne Gore u julu 1994. na mjestu komandira odjeljenja Kasarna Morača gdje ostaje do oktobra 1999. g. kada radni angažman počinje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, kao komandir odjeljenja u Posebnoj jedinici policije.

Od 2011. godine obavljao je poslove komandira III voda PJP, da bi brzo nakon toga bio raspoređen na mjesto komandira I akcionog voda PJP u činu viši policijski inspektor. Na ovoj poziciji ostaje do marta 2016. godine kada prelazi u Sektor kriminalističke policije, gdje je obavljao poslove rukovodioca grupe za tajno praćenje u Odsjeku za specijalne istražne metode, u činu viši policijski inspektor I klase.

U toku dugogodišnjeg rada u Posebnoj jedinici policije više puta je pohvaljivan i nagrađivan kao najbolji službenik. U toku rada pohađao je više specijalističkih obuka, treninga i seminara, od kojih izdavajamo sljedeće: „Taktika protiv terorističkih dejstava“, „Taktika sprječavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu“, „Sonic Mobile and Foot Surveillance Training“, „Operativno policijska taktika“, „Borba protiv korupcije“, „Basic Riot Control Course“, „Otkrivanje tragova na zelenoj granici“, seminar u okviru austrijskog projekta „Policijska saradnja u suzbijanju trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija“.

"Vjerujemo da će i na novoj poziciji pokazati punu posvećenost radnim obavezama i doprinijeti još kvalitetnijim rezultatima ove važne policijske jedinice", saopšteno je iz MUP-a.